วิชาเอกการจัดการและพัฒนาไอดอลและอินฟลูเอนเซอร์

Silpakorn University