ใบสั่งจองพระพิฆเนศ รุ่น “ปางมหาเทพดนตรี มีทรัพย์อนันต์”