ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิชัย-เลิศสถากิจ-cover-big (1) (1)