อริย์ธัช เกื้อจิตกุลนันท์ เบียร์ (มือกลองวง Parkinson)