ร่วมบรรเลงเพลงคลาสสิก ในงาน ประติมากรรมหินอ่อน ความรู้จากอิตาลี สู่ผลงานในเมืองไทย