ผศ.รัตนะ-วงศ์สรรเสริญ-Asst.Prof.Rattana-Wongsansern