ขอแสดงความยินดีกับ ลูกปัด ชลนรรจ์ ลิ่มไทย ศิษย์เก่าคณะดุริยางคศาสตร์ ได้รับรางวัล เพชรกนก