ขอแสดงความยินดีกับหน้ากากราศีธนู “พี่กิ่ง เหมือนแพร พานะบุตร” (กิ่ง The star 5)