4-รายละเอียดการสอบปฏิบัติดนตรี สาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย์