4-รายละเอียดการสอบปฏิบัติดนตรี สาขาวิชาการแสดงดนตรี