2018-4-4-รายละเอียดการสอบปฏิบัติดนตรี สาขาวิชาการแสดงดนตรี รอบที่2 และ รอบที่ 5