แนะนำหนังสือด้านดนตรี… น่าสนใจ อ่านง่าย ยืมได้ ที่ห้องสมุดคะ คลาสสิกสามัญประจำบ้าน โดย ดุสิต จรูญพงษ์ศักดิ์ และศิลปินแจ๊สหญิงชื่อดัง โดย ประทักษ์ ใฝ่ศุภการ