“อานันท์ นาคคง” ศิลปินศิลปาธร กับเส้นทางของซีอาเซียนคอนโซแนนท์