วารสาร Overdrive Guitar Magazine Issue 194 April 2015 (เมษายน 2558)- แอ๊ด คาราบาว คนเขียนเพลง บรรเลงด้วยชีวิต