วารสาร A Day Volume 15 Number 176 (April 2015) – ธงไชย แมคอินไตย์