รายวิชาที่ลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาสาขาการแสดงดนตรีชั้นปีที่ 1 – 5