รายละเอียดการสอบปฏิบัติดนตรี-สาขาวิชาการแสดงดนตรี-รอบที่2-และ-รอบที่-5