รายละเอียดการสอบปฏิบัติดนตรี สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส รอบที่ 3