รับสมัครสอบพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง: นายช่างปฏิบัติการ