มอบกระเช้าและของขวัญสวัสดีปีใหม่ พ.ศ.2563 ให้กับ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จำกัด