ขอเชิญนักศึกษา ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาเข้าร่วมโครการปัจฉิมนิเทศ ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ