ประชุมสรุปความคืบหน้า การจัดทำอัลบั้มเพลงมหาวิทยาลัยศิลปากร