ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้าร่วมโครงการ SU Jazz Camp 2015 (กลุ่ม1)