ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ_นักวิชาการอุดมศึกษา-งานวิเทศ