ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก Silpakorn Summer Music School 2015 (สำหรับสนามสอบคัดเลือกกรุงเทพมหานคร)