ประกาศรับสมัคร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลักสูตรศิลป์ดนตรีและการแสดง โครงการความร่วมมือระหว่าง โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี คณะดุริยางคศาสตร์ ม.ศิลปากร และสถาบันบางกอกแดนซ์ ปีการศึกษา 2558

WordPress PopUp Plugin