ประกาศ!!!นักศึกษาที่จะกู้ยืม กยศ.รายใหม่ และรายเก่า ขอให้เข้าไปยืนยันแบบคำขอกู้ยืมในเว็บ กยศ.ได้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2557 นี้เท่านั้น