ประกาศคณะดุริย ?????????-covi d-ฉบับที่-13-301264-(ลงนามแล้ว)