ประกาศขยายเวลารับสมัคร-ช่างไฟฟ้าและอิเลคทรอนิคส์-ครั้งที่-2