ปฏิบัติดนตรี-และขับร้องพื้นฐาน วิชาเอกดนตรีคลาสสิก 15.8.65