ปฏิบัติดนตรี และขับร้องพื้นฐาน สำหรับวัดแววดนตรีและสื่อสร้างสรรค์