ปฏิบัติดนตรี และขับร้องพื้นฐานสำหรับทุกเครื่องมือเอก-ดนตรีแจ๊ส