ต้อนรับโรงเรียนดุริยางค์ทหารบกและโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี