ต้อนรับคุณโก้ มิสเตอร์ แซกแมน เข้าอวยพรและมอบของขวัญปีใหม่ คณบดี