งานนิทรรศการเสียง “คันหู” ตอน เก(ล)าเสียงสำเนียงศิลปากร