คณาจารย์สาขาดนตรีแจ๊ส ร่วมแสดงดนตรี งานเลี้ยงอำลาตำแหน่งเอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิส ประจำประเทศไทย