คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ลงนาม MOU ความร่วมมือทางวิชาการ