คณบดี ร่วมพูดคุยกับผู้นำชุมชนบ้านลุ่ม ชุมชนรอบคณะฯ