คณบดี มอบกระเช้าเนื่องในโอกาสวันปีใหม่ พ.ศ. 2565 ให้กับ อธิการและรองศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร