คณบดี ผศ.วุฒิชัย เลิศสถากิจ รับมอบผลิตภัณฑ์จากบริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จำกัด