ขอแสดงความยินดี กับนายภูชิสส์ มายอด ชนะเลิศการแข่งขัน TIJC 2020