ขอแสดงความยินดีกับน้องกร นาย กรกนก มาตขาว ได้รับทุนจากไอคอนสยาม