ขอแสดงความยินดีกับนางสาวสุภัสสรา สีสุด กับรางวัล Outstanding นักดนตรียอดเยี่ยม