กำหนดการวันพบอาจารย์ที่ปรึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2555 (สาขาดนตรีแจ๊ส)