กำหนดการพบอาจารย์ที่ปรึกษา เกี่ยวกับการให้คำแนะนำสำหรับการลงทะเบียนภาคต้นปีการศึกษา 2556 (ชั้นปีที่ 2-4) สาขาดนตรีแจ๊ส