กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สาขาดนตรีและธุรกิจบันเทิง