การให้ความช่วยเหลือนศ.มหาวิทยาลัยศิลปากร และครอบครัวที่ประสบอุทกภัย ประกาศ ณ วันที่ 6 ต.ค. 54